ACSI Kampeerreizen neemt u mee op indrukwekkende groepsreizen door heel Europa.
Onder leiding van ervaren reisleiders ontdekt u prachtige streken, steden en culturen.
Welke reis u ook kiest, u beleeft de vakantie van uw dromen!

 

Boules Bulletin

 

25 februari 2024   

 Verslag van de Open Dag van zaterdag 24 februari 2024

De op 24 februari jl. georganiseerde Open Dag van La Boule au But, is een groot succes geworden. Allereerst waren er bijzonder veel leden van de club aanwezig om belangstellenden op weg te helpen in de vaardigheden en de spelregels van la Pétanque (zoals de sport officieel heet), maar - en dat is uiteraard nog veel belangrijker - de opkomst van het aantal belangstellende was ook enorm! Het bestuur heeft met de Open Dag niet alleen ingezet op het vergroten van het aantal leden, maar ook op een zekere verjonging van het ledenbestand van La Boule au But. Welnu, dat is zeker gelukt getuige het feit dat de jongste belangstellende 10 jaar en de oudste de 70 net gepasseerd was. De sfeer was zeer gemoedelijk en de reacties enthousiast. Enkelen merkten op dat 'het spel toch veel meer in zich heeft dan we hadden verwacht'. Daarnaast wekte het verbazing dat het dus blijkbaar niet zo is dat de spelers 'gewoon om en om een boule mogen gooien, want zo doen we dat op de camping in Frankrijk altijd'. Niet gering was de verbazing en bewondering bij de belangstellenden dat ook beginnelingen al prima konden 'plaatsen' (dus: een boule direct in de buurt van de but te leggen) en zelfs 'tireren' (dit is het wegschieten van een boule van de tegenstanders).

Alleen de mensen die voor de koffie en cake zorgden hadden enige zorgen: ze konden de vraag ernaar nauwelijks bijbenen. Voor het bestuur vormt dit een extra bevestiging van een zeer succesvolle Open Dag.

 De eerste aanmeldingen zijn al binnen en alle belangstellenden kunnen gebruik maken van het aanbod om, zonder enige verdere verplichting en op woensdag- en zaterdagmiddagen, drie keer mee te spelen. Dit aanbod geldt overigens ook voor hen die niet in de gelegenheid waren de Open Dag te bezoeken. Kom dus gerust langs op ons clubterrein in de Johan Willem Frisostraat 114 , je zult er beslist geen spijt van krijgen.

 

1 februari 2024  

                                       OPEN DAG JEU DE BOULES

                          ZATERDAG 24 FEBRUARI AANVANG 10 UUR

                          ADRES: JOHAN WILLEM FRISOSTRAAT 114 SNEEK

Bewegen is goed voor uw gezondheid. Evenals de meeste sporten is jeu de boules een bewegingssport. Daarnaast is sporten in groepsverband goed voor sociale contacten. Gezondheidsoverwegingen en sociaal contact kunnen overwegingen zijn om de jeu de boules sport te (gaan) beoefenen.

Jeu de boules vereniging  “La Boule au But”  te Sneek beschikt over een verwarmde hal met 16 binnenbanen (met name voor de winterperiode) en een royale buiten-accommodatie.

Verder een gezellige kantine met volledige vergunning.

Indien u eens kennis wilt maken met deze fantastisch leuke sport bieden wij u de mogelijkheid om onze Open Dag te bezoeken. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 24 FEBRUARI om 10 UUR. De koffie/thee staat klaar met iets lekkers erbij. Boules om mee te spelen zijn aanwezig.

                                                              Tot ziens op onze club.

 

Onderstaand interview is overgenomen uit het maandblad Groot Sneek van januari 2024

 

24 oktober 2023

Van onze secretaris:

Donderdagdrometoernooien

Op 16 november a.s. starten de donderdagdrometoernooien weer. Tot nu toe konden van onze eigen leden 12 teams meespelen en 20 teams van buiten. Er is nu besloten de inschrijving volledig vrij te laten. Aanmelden kan via de lijst op het prikbord in de kantine. Het aanmeldingsformulier is inmiddels geactualiseerd.

4 oktober 2023

Bericht van onze bond NJBB m.b.t onreglementair gespeelde boules

Aan alle scheidsrechters binnen de NJBB
Artikel 24 van het RPS stelt dat een boule die in strijd met de regels wordt geworpen ongeldig is en dat alles wat als gevolg daarvan is verplaatst, op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd wordt, mits deze objecten gemarkeerd waren.
Binnen de NJBB zijn wij er altijd van uitgegaan dat deze bepaling ook van toepassing is als een boule wordt gespeeld door een equipe die al 'op punt ligt'; krachtens het reglement is het dan immers aan de andere equipe om de volgende boule te spelen. Zo staat dat ook uitgelegd in het RPSplus, het document waarin de reglementencommissie antwoorden heeft vastgelegd op veel voorkomende vragen.
Dit gaat veranderen. Inmiddels is er een uitspraak bekend geworden van de FIPJP (de mondiale overkoepeling van alle nationale petanquebonden die het spelreglement vaststelt) over deze zaak. Deze uitspraak wijkt af van de interpretatie die de reglementencommissie (evenals collega's in veel andere landen) steeds aan dit artikel heeft gegeven. De uitspraak van de FIPJP is gebaseerd op het uitgangspunt dat beide equipes ervoor verantwoordelijk zijn in de gaten te houden wie aan de beurt is om een boule te spelen. 
De uitspraak van de FIPJP luidt dat een boule die wordt gespeeld door een equipe die al op punt lag, niet kan worden beschouwd als tegen de regels gespeeld en dus geldig isDeze uitspraak is bindend voor alle bonden en dus ook voor ons, wat betekent dat wij onze interpretatie van dit artikel moeten herzien. Zo spoedig mogelijk zullen wij het RPSplus op dit punt aanpassen en een en ander ook door middel van een publicatie aan de spelers bekend maken, waarna deze nieuwe interpretatie ook voor wedstrijden in NJBB-verband van kracht zal zijn (voor wedstrijden tijdens WK's en EK's is dat al het geval). Wij hechten eraan om vooruitlopend daarop alle scheidsrechters alvast op de hoogte te stellen.

Hartelijke groet, namens de reglementencommissie,
Sjoerd Pieterse

Afgehandeld door: PlaatsReglementencommissie Amersfoort
Onderwerp: DatumWijziging met betrekking tot RPS artikel 24 'onreglementair gespeelde boules'
4 oktober 2023

 

30 november 2023

AAN DE LEDEN VAN “LA BOULE AU BUT”

Vorig jaar organiseerde district Noord op maandagavond een tripletcompetitie. Deze werd gespeeld in Sneek en Emmen. Zoals het er nu naar uitziet zal de belangstelling voor de komende winterperiode voor zo’n tripletcompetitie minimaal zijn . Begin volgende week wordt bekend of de competitie al dan niet doorgaat.

Omdat er toch behoefte blijkt te bestaan om op maandagavond een competitie te spelen is door een aantal verenigingen het volgende plan opgesteld: bij voldoende deelname start er eind oktober/begin november een doubletcompetitie in Sneek. Dit plan gaat door bij een minimum aantal teams van 16. Het maximum aantal is 32.

Waarschijnlijk zal er eens in de 14 dagen met 2 partijen op een avond worden gespeeld: begin om 19.00 ( uiterlijk 19.30 uur). Promotie/degradatie behoort tot de mogelijkheden. Omdat alles op zeer korte termijn moet worden gerealiseerd ( gedacht wordt om te kunnen starten op maandag 23 oktober!) : aanmelden per doublet ( liefst met een reservespeler) bij Berend Timmer of Sytse Visser uiterlijk maandag 9 oktober.

De inschrijving staat uiteraard ook open voor andere verenigingen. Wanneer zich in totaal meer dan 32 teams melden zal moeten worden gekeken hoe dit op te lossen.

Herman de Haan secr.
 

1 januari 2023

Iedereen een gezond en voorspoedig 2023 gewenst! Én natuurlijk een gezellig en heel prachtig BOULEJAAR!!

Voor een eerste wedstrijduitslag in 2023, ga naar 'Uitslagen" . Op 5 januari namelijk is in ons mooie Bouledrôme het eerste toernooi van dit nieuwe jaar gespeeld: het Laser-Drômetoernooi.

26 februari 2022

De veiligheidsadviezen van de overheid m.b.t. de corona pandemie, gelden ook op onze club.

Competities en toernooien kunnen worden gespeeld.

16 februari 2022

Let op: nieuwe speeldata !!

15 februari 2022

TERREIN EN HAL GESLOTEN

wegens meerdere coronabesmettingen binnen de vereniging heeft het bestuur besloten om het terrein te sluiten t/m 21 februari a.s. 
Er zijn geen clubwedstrijden en evenmin is er vrij boulen op de woensdag- en vrijdagmiddag.

26 januari 2022

N.a.v. de berichtgeving op de Corona persconferentie van dinsdag 25 januari mag de kantine weer open!
Voor het wel dan niet doorgang vinden van (geplande) toernooien en competities is het verstandig de mail en de site in de gaten te houden. 
Op de woensdag- en zaterdagmiddag kan er gewoon gespeeld worden. 
Let op: de QR code blijft verplicht!

14 januari 2022

Naar aanleiding van de persconferentie mag men weer binnen en buiten sporten, dus is vanaf 15 januari op zaterdagmiddag en woensdagmiddag de hal weer open om te boulen tot 17.00 uur. QR code en identificatie blijft verplicht. Kantine blijft gesloten.Toilets zijn open.
Het Bestuur LBAB

19 december 2021

 

Vanwege de strenge lockdown met ingang van 19 december, die bepaalt dat er in de hal niet mag worden gespeeld en buiten slechts 1 op 1 op anderhalve meter, heeft het bestuur besloten om tot 14 januari 2022 de boulelocatie gesloten te houden.  

 

7 december 2021

 

Uw bestuur heeft helaas moeten besluiten om de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari 2022 geen doorgang te laten vinden. Ook de vrijwilligersmiddag van zaterdag 15 januari 2022 is afgelast.

 

 

29 november 2021

 

N.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november heeft het bestuur de navolgende beslissing genomen:

Tot nader order zijn het Bingotoernooi, Oliebollentoernooi en de wedstrijden die door de NJBB zijn georganiseerd, geannuleerd.

Wat betreft de wintercompetitie moet er nog 1 wedstrijd gespeeld worden voor promotie naar de A competitie of degradatie naar de B competitie en omgekeerd.

Daarom speelt de A competitie zaterdagmiddag 4 december en de B competitie zaterdagmiddag 11 december. (deze dagen geen vrij spelen).

Houdt er rekening mee dat er niet meer dan 30 personen in de kantine mogen. Daarom zijn er stoelen bij de tafels afgeplakt zodat men deze niet kan gebruiken en het is ook niet de bedoeling dat men stoelen bijschuift bij de tafels (1,5 meter regel).

Wanneer men heen en weer loopt is men verplicht een mondkapje te dragen.

U kunt gewoon op de woensdag en zaterdagmiddag spelen.

Denk eraan dat u de QR code en uw identiteitsbewijs ten alle tijden bij u hebt.

 

15 november 2021

 

Als gevolg van de aangepaste Corona maatregelen gaat de dinsdagavondcompetitie en het  vrijdagavonddrômetoernooi tot nader order niet door.

Op de woensdag- en zaterdagmiddag kan wel gewoon gespeeld worden.

Ook de wintercompetitie, het bingotoernooi en het Pampustoernooi vinden doorgang.

.

Denkt u er wel aan dat u altijd de QR code en uw legitimatiebewijs kunt tonen.

 

 

5 november 2021

Nieuw Corona voorschrift:

 

Vanaf zaterdag 6 november geldt de coronacheck ook voor onze vereniging.
U toont bij binnenkomst uw coronacheck app. (op telefoon) of op papier.
Wij vinken u dan af op een lijst, zodat u later niet weer de coronacheck hoeft te doen.

Wel dient u in het vervolg altijd de QR code te kunnen tonen i.v.m. eventuele controles door de overheid!
Wij gaan ervanuit, dat alles soepel verloopt en wij gewoon van onze moote sport kunnen blijven genieten.

Het bestuur.

 

30 september 2021

 

De uitslag van de zomercompetitie 2021 staat onder de rubriek UITSLAGEN vermeld. Een foto van de 3 best geplaatste spelers vinden jullie onder de rubrieken UITSLAGEN en REPORTAGES.

De 3 best geplaatsten zijn in volgorde Siemon Bolhuis, Bouwe Jan Bouma en Alie Wielenga. Gefeliciteerd!

 

 

29 september 2021

 

Vanwege de huidige versoepelingen van de Corona regels gaan wedstrijden en competities als in ons clubblad vermeld gewoon door, te beginnen op zaterdag 2 oktober met de wintercompetitie. (zie pagina Ledenactiviteiten)

 

 

juli 2021

 

Terras en kantine zijn open met in achtneming van de anderhalve meter maatregel. Ook de andere veiligheidsvoorschriften blijven gelden. Het gezichtsmasker is niet langer verplicht.

 

 

9 juni 2021

 

Competities en wedstrijden

Met ingang van 15 juni worden de competities en wedstrijden weer opgestart! Zie hiervoor de rubriek Ledenactiviteiten.

 

 

5 juni 2021

 

Het terras mag weer open !

 

Weliswaar met inachtneming van de 1,5 meter regel.

 

Met een gezichtsmasker op volgt u de route door de hal naar de bar en neemt daarna buiten plaats op het terras!

 

 

20 april 2021     Update naar aanleiding van de persconferentie  van 20 april

 

Aan de leden van La Boule au But,

 

Hal, kantine en terras blijven gesloten.

Buiten spelen per baan maximaal 4 personen, waarbij spelers te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden.

Het organiseren van competities, toernooien, uitwisselingen e.d. binnen de vereniging is niet toegestaan.

 

Toiletgebruik is toegestaan, mondkapje verplicht.

 

Het bestuur

 

 

11 maart 2021   Update naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart

Aan de leden van La Boule au But,

Betreft de verruiming van het sporten in de buitenlucht voor volwassenen.
In plaats van twee volwassenen, wordt de groepsgrootte verruimd naar vier personen.

Dit betekent dat er vanaf 16 maart weer in doublettenvorm gespeeld kan worden tegen dezelfde tegenstanders om wisselingen te voorkomen.

Per baan maximaal vier personen waarbij spelers ten alle tijden 1.5 meter afstand van elkaar dienen te houden.

Kantine, hal, toiletten blijven inmiddels zeker gesloten tot 28 april.

Het bestuur


24 februari 2021

Aan de leden van La Boule au But

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari is afgekondigd dat de bestaande lockdown wederom is verlengd, voorlopig tot 15 maart. in ieder geval waar het gaat om het beoefenen van onze sport. Wel blijft de mogelijkheid om tête à tête bij onze club te spelen!
Bij het bericht van 15 dec. 2020 (hieronder) is de besluitvorming hierover te lezen en tevens staan de voorwaarden genoemd waaronder gespeeld mag worden.
 

15 januari 2021

Aan de leden van La Boule au But

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari is afgekondigd dat de bestaande lockdown wederom is verlengd. Dat betekent tot 2 maart vooralsnog geen wijziging van de geldende beperkingen. Er mag dus alleen tête à tête gespeeld worden. Lees hiervoor verder het bericht van 15 december hieronder voor wat betreft de regels die hiervoor gelden.


15 december 2020

Aan de leden van La Boule au But

Jullie zullen ongetwijfeld het bericht van onze minister- president hebben gehoord: een volledige lockdown, zwaarder dan in maart van dit jaar. Wat betreft onze activiteiten is het volgende van belang: sporten mag, zeker tot 19 januari, alleen buiten en met maximaal 2 personen.

Na overleg in het DB hebben we het volgende besloten:

1.       Onze buitenbanen zijn beschikbaar om te spelen, niet alleen op woensdag- en zaterdagmiddag maar in principe de hele week

 

2.       Er mag ALLEEN TÊTE À TÊTE  worden gespeeld

 

3.       Hal en toiletten zijn dicht

Iedereen die wil mag op bovenstaande voorwaarde gebruik maken van de banen. Wel vertrouwen we er op dat alleen in tweetallen wordt gespeeld.

Wanneer je geen sleutel hebt om het hek te openen kun je afspreken met iemand waarvan je denkt dat hij/zij een sleutel heeft.

Dat deze maatregelen noodzakelijk zijn zal niemand meer kunnen ontkennen.

Het bestuur


10 december 2020 

Aan de leden van La Boule au But
 

Jl. woensdag 9 december hebben we in de bestuursvergadering gesproken over de huidige coronaperikelen, na de persconferentie van dinsdagavond 8 december. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 

1.     De NJBB-toernooien van januari 2021 worden gecanceld

 

2.    De vrijdagdrometoernooien vervallen t/m maart.

 

3.    Dan beter nieuws voor eigen leden; we willen de mogelijkheid bieden om BUITEN te spelen op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 -15.30 uur. De kantine is gesloten, de toiletten zijn wel te gebruiken. Het probleem is de 1,5 meter afstand tot elkaar.

LET WAT DAT BETREFT OP ELKAAR EN OP JEZELF. Mocht het aantal spelers om 13.30 uur niet hoger zijn dan 30 dan kan er ook in de hal worden gespeeld.

We beginnen hiermee op ZATERDAG 12 december. Het hek gaat open om 13.15 uur.

 

Tenslotte: we naderen het einde van het jaar, normaal gesproken een tijd van gezelligheid, met Kerst en Oud-Nieuwjaar. Dit jaar zullen we het moeten missen: geen oliebollentoernooi en nieuwjaarsreceptie.

 

Ondanks dat wil het bestuur van La Boule au But iedereen de beste wensen doen toekomen.

We hopen in 2021 op betere tijden.

Het bestuur