Aan de leden van La Boule au But


Op 2 november heeft het bestuur besloten dat de sluiting van hal en terrein zal gelden tot eind december tenzij de situatie rond corona verbetert. Op dinsdag 17 november zullen we hier meer over horen.


Op On Tip staan vermeld de geplande NJBB-toernooien voor januari, februari en maart. In de bestuursvergadering van 7 december hopen we definitief te kunnen bepalen of deze geplande toernooien doorgang kunnen vinden.


In het clubblad van november staat duidelijk aangegeven wat de planning is voor eigen leden.
Hopelijk wordt op 17 november de mogelijkheid zodanig verruimd dat vrij spelen op woensdag- en zaterdagmiddag weer mogelijk wordt.

Het bestuur


11 november 2020