Links

Hieronder staan enkele verwijzingen naar website's die met Jeu de Boules of met Sneek te maken hebben. Wij wijzen erop dat de inhoud van deze website's niet onder onze verantwoordelijkheid valt.

Mocht je website's kennen die ook de moeite van vermelden waard zijn, dan kunt je een e-mail sturen naar fransjanhengst@gmail.com. Na beoordeling kan jouw suggestie aan deze lijst worden toegevoegd.

 

 

Jeu de Boules

         
  www.njbb.nl   Website van de Nederlandse Jeu de Boules Bond
  petanque.pagina.nl   Overzichtspagina over petanque
  petanque.startkabel.nl   Overzichtspagina over petanque
         
  www.boulepetanque.se/int/nst/nst.htm   Webste over het North Sea Pétanque Tournament
  xdesign.cz/petanque/index.html   Een Jeu de Boules spel via internet (gebruik de pijltjestoesten en de spatiebalk)
         
  www.petanque.org   Internationale website over Jeu de Boules
  www.petanque.org/postcards/   Website over prenten en kaarten waarop Jeu de Boules is afgebeeld
         
         
         
         

Clubs uit de regio

  www.debut84.nl  

Website van de but84 in Steenwijk

  www.jbv-lebiberon.nl/   Website van Le Biberon uit Leeuwarden
  www.svp-drachten.nl   Website van SVP uit Drachten
  www.skarboule.nl  

Website van Skarboule Joure

 

www.boulegoed.nl

  Website van Boulegoed Harlingen
         

Algemeen

  www.sneek.nl    Alles over de gemeente Sneek
  sneek.pagina.nl    Overzichtspagina waarop La Boule au But te vinden is
   0515.ikwilhet.nu  
  Overzichtspagina waarop La Boule au But te vinden is