Het eerste begin

In 1986 kwamen de echtparen Hans en Thea van der Meulen en Johan en Wiepie de Vries, als buren, bij elkaar om te bespreken op wat voor manier ze in Sneek een Jeu de Boulesclub zouden kunnen oprichten. Zij organiseerden een Open dag, via de kranten, waar 75 mensen op af kwamen en waarvan er direct 22 lid wilden worden van die nieuwe club.

In eerste instantie zou een terreintje toegewezen worden aan de Leeuwarderweg bij de IJsbaan, maar al vrij snel kwam de kersverse club uit bij De Stolp, waar men gratis mocht spelen op het, toen nog uit zwart zand en fijn grind bestaande parkeerterrein. Ze kregen er zelfs een schuurtje bij waar wat spullen konden worden opgeslagen.  

De nieuwe club vormde zo snel mogelijk een bestuur: voorzitter werd Hans v.d. Meulen en Wiepie de Vries werd secretaresse. Durk Zeilstra werd penningmeester, terwijl Johan de Vries optrad als wedstrijdleider. Bij notaris Mulder in Langweer werd alles op papier gezet.

La Boule au but, zoals de club ging heten, nam direct deel aan de competities van de Afdeling, toen nog de Regio 01 en 02, en die van de NJBB. In 1987 deden er al 4 triplettes mee.

De aanloop van leden verliep voorspoedig. De club timmerde behoorlijk aan de weg, er werd zelfs met een door de TROS uitgeschreven actie een prijs gewonnen. En op de nationale Jeu de Boulesdagen werd er op het Schaapmarktplein een zandbak ge´nstalleerd om de Snekers deze voor het Noorden betrekkelijk nieuwe sport te laten zien en leden te winnen.

Hans bleef 3 jaar voorzitter en werd opgevolgd door Henk Wierda. Het ledental steeg langzamerhand tot zo’n kleine 100. Om ’s winters ook een goed onderdak te hebben, zocht het bestuur een onderkomen; dat werd de Manege bij Bolsward. Iedere 14 dagen gingen de leden daar met elkaar de strijd aan. Een van de eerste kampioenen was Durk Zeilstra.

  In 1992 kwam er ruimtegebrek op het industrieterrein en tegelijkertijd ging de tennisclub Nomi weg van de Johan Willem Frisostraat. Door intensief overleg van het bestuur en de gemeente kon de club in 1993 beginnen met de inrichting van de terreinen en het clubgebouw naar eigen wensen; zo werden er bijvoorbeeld 385 trottoirbanden van Kijlstra in Drachten opgehaald; de banen werden aangelegd volgens de NJBB-regels, een grof-grind baan, een zandbaan en twee fijn-grind banen.

In het seizoen 1998 / 1999 begon het bestuur te denken aan een overdekte hal, want er werd nog steeds ’s winters in Bolsward gespeeld. In 2000 kwam de hal klaar en zo langzamerhand werd het gehele complex uitgebreid en verbeterd tot wat het vandaag aan de dag is.