De club

De Sneker vereniging voor Petanque "La Boule au But" is opgericht op 15 september 1986. Meer over de historie van de club kunt u lezen door hier te klikken. Momenteel heeft de vereniging 160 leden.

 Klik Hier voor een resumé van het jubileum programma

 

La Boule au But is lid van de landelijke Jeu de Boules Bond, de NJBB en valt onder District Noord. Voor een overzicht van de districten zie Districten NJBB.

 
       

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kent een aantal soorten licenties te weten:

  • C-licentie (de zgn. lidmaatschapskaart). Met deze licentie mag men alleen deelnemen aan clubactiviteiten, die uitsluitend georganiseerd zijn voor de leden van onze club. De contributie hiervoor bedraagt €48,50 de bondsbijdrage is €12,50 per kalenderjaar.
  • W-licentie.  De contributie hiervoor bedraagt €48,50 de bondsbijdrage is €32,50 per kalenderjaar.
  • J-licentie.  Voor jeugdleden, hiervoor bedraagt de contributie € 23,75 de bondsbijdrage is €16,50 per kalenderjaar.

Nieuwe leden betalen bij inschrijving naast de verschuldigde contributie eenmalig een bedrag van € 5,00, voor nieuwe jeugdleden is dit bedrag € 2,50.

Voor verdere informatie over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze administrateur. Dat is ook het adres voor het doorgeven van adreswijzigingen, etc.

       
  Peter de Bruijn   06 44856244
  J.S. Hoekstrastraat 6    
  8551 MB  Woudsend    
  ledenadmi.lbab.sneek@gmail.com    
       
Bankrelatie: Rabobank Sneek    
  rekening NL39 RABO 0328 8517 60    
       

Bestuur

De functies met (DB) vormen het Dagelijks Bestuur van onze club. Het Algemeen Bestuur bestaat uit het DB plus de functies met (AB).  
       
Voorzitter (DB) Sytse Visser   0515 412762
  stvisser@home.nl    
Vice voorzitter (DB) Geert Dragt   0515 559507

Secretaris (DB)
 

Hannie Harder
secretariaat.lbab.sneek@gmail.com

 

0613100255

Notulist (DB)

Paula Buijs-Mersie

  0515 559290

Penningmeester (DB)

Peter de Bruijn   0644856244 
  penningmeester.lbab.sneek@gmail.com    
       

Wedstrijdcommissie (AB)

Berend Timmer   0515 412851
  berendvroukje@gmail.com    
Terreinen/gebouwencommissie (AB) Aant Reitsma   0515 558181
Kantinecommissie (AB) Ad Buijs   0515 559290
PR-commissie (AB) Gerrit Jan Gerritsen   0515 420621
Exploitatie boulôdrome (AB) Wijtze Hoekstra   0515 420622
       

Het komt regelmatig voor dat iemand een verkeerde boule heeft, of zijn boule kwijt is, in dat geval kan men contact opnemen met onderstaand persoon.Ook kan men zijn boules hier laten registreren.

Boule kwijt? of boule gevonden?opgave van boule nr aan

Jan Kooi   0515 418252

 

Wedstrijdcommissie

     

Taken van de wedstrijdcommissie:
De wedstrijdcommissie stelt de wedstrijdkalender samen en regelt alle wedstrijdzaken. Met name de verschillende competities onderling op zaterdagmiddag en dinsdagavond. Ook de eurotoernooien in de zomer worden door de wedstrijdcommissie geregeld.

De commissie vraagt alle grote toernooien aan bij de Bond (NJBB). Er worden ongeveer 18 toernooien gespeeld per jaar. Ook de prijzen worden door de commissie samengesteld en ingekocht. Er wordt ongeveer 12 maal per jaar vergaderd.
De wedstrijdcommissie is per e-mail bereikbaar op stvisser@home.nl of janbrandsma@ziggo.nl

 

 Voorzitter W.C Berend Timmer   0515 412851
Sytse Visser   0515 412762
Jan Brandsma   0515 415984
Jan van Aalderen   0513 416067
     
       

 

Lief en leed

     
Ireen Hoogewoning   0515 415714
Mary de Vries   0515 430402
     
       

Exploitatie commissie

Wij kunnen groepen vanaf 20 tot ongeveer 80 personen ontvangen. Onder leiding van "ervaren boulers" kunt u zich de boulesport eigen maken. Er kan binnen in de grote hal (boulodrome) worden gespeeld en met goed weer buiten.

Neem a.u.b. tijdig contact op met de leider van de exploitatie werkgroep.

       
  Wijtze Hoekstra   0515 420622
  Bordine 76    
  8604 AG Sneek    
   
       

Kantinecommissie

     
     
Voorzitter Ad Buijs   0515 559290
Bezetting bar Ad Buijs   0515 559290
Inkoop kantine Eeltje Wijnja   0515 559406
       
De openingstijden van de kantine zijn:      
       
Dinsdagavond 19:00 - 22:30 uur    
Woensdagmiddag 13:00 - 18:00 uur    
Zaterdagmiddag 13:00 - 18:00 uur    
       
       
  
Achter de bar   Van achter de bar
       

Clubkleding

La Boule au But heeft voor haar leden eigen clubkleding. Hieronder zie je enkele voorbeelden. Voor vragen en bestellingen kun je terecht bij onderstaande personen.
       
  Betty van der Haag   0515 417204
       
       
 
Gele polo met korte mouw   Zwarte jas
     
 
Zwarte bodywarmer
met afritsbare mouwen
  Zwarte pet
       

Websitecommissie

     
Deze commissie is actief sinds oktober 2004. Op verzoek van het bestuur is een website opgezet om informatie over onze club te publiceren via internet. Op deze manier kunnen leden en niet leden op de hoogte blijven van allerhande zaken rondom de club.

Indien gewenst komen we bijelkaar om de vorderingen en nieuwe plannen te bespreken. Momenteel werken onderstaande personen mee aan de website:
       
Foto's, competitiestanden, Frans-jan Hengst   0515 427238
uitslag toernooien en nieuwsberichten fransjanhengst@gmail.com    
       
Webmaster TTT software   0515 769055
  webmaster@labouleaubut.nl